Felhasználási feltételek

A weboldal kereskedelmi kommunikációs eszköz, kizárólagos célja a biztosítói eszközalapokkal, a befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked) eszközállományokkal kapcsolatos tájékoztatás. A weboldalon megjelenített adatok és információk nem teljes körűek, nem tekinthetők befektetési, pénzügyi vagy biztosítási tanácsnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, ajánlásnak, ajánlattételre való felhívásnak, közteherviseléssel összefüggő tanácsnak, továbbá semmi esetre sem elegendők a jövedelem vagy megtakarítás elhelyezéséről, biztosítási szerződés megkötéséről és feltételeiről szóló döntés meghozatalához. Amennyiben Önnek ilyen célja van, nyomatékosan javasoljuk a megfelelően felkészült és tapasztalt, valamint – amennyiben szükséges – engedéllyel rendelkező szakértő igénybevételét. A weboldal nem helyettesíti a megkötni kívánt szerződés előtti kötelező igényfelmérést, alkalmassági vizsgálatot, tájékoztatást és kockázatfeltárást – ezek elengedhetetlen feltételei a kapcsolódó kockázatok csökkentésének. A weboldal látogatójának felelőssége, hogy a weboldalon elérhető információ ne kerülhessen felhasználásra a fentiekkel ellentétes vagy jogellenes módon, mértékben vagy célra. Bármilyen, közvetlenül vagy közvetett módon befektetést megvalósító pénzügyi piaci termék, így a befektetési egységekhez kötött biztosítások múltbeli hozama sem nyújt semmilyen biztosítékot, garanciát, ígéretet vagy védelmet a jövőbeli hozamra, teljesítményre vonatkozóan. A közölt információból nem vonható le következtetés az eszközalapok mögöttes termékeire vonatkozóan sem. Ez a weboldal nem szól olyan országok rezidensei számára, ahol a weboldal vagy a tartalmának közzététele vagy elérhetősége tiltott.

A weboldal látogatói azt a saját felelősségükre használják és tudomással bírnak arról, hogy az internet nem biztonságos információközlési felület. Az Iridium Brókerház ellenőrzi és aktualizálja a weboldalain található információt, előfordulhat azonban, hogy az információ hiányos, pontatlan vagy nem naprakész, amiért az Iridium Brókerház nem felelős. A weboldal és annak tartalma bármikor törölhető vagy módosítható. Az Alkusz nem szavatol, valamint a legteljesebb körben és mélységben kizárja a felelősségét a weboldal látogatásával, használatával, az azon megjelenő információ, adatok, számok, grafikonok stb. használatából, működéséből, az előbbiek hibájából vagy hiányosságából, módosításából, üzemzavarából vagy üzemképtelenségéből eredő vagy azzal akár csak közvetetten is kapcsolatban álló károkért, elmaradt haszonért, veszteségért, meghiúsult üzleti, gazdasági, pénzügyi várakozásokért, költségekért stb.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a weboldal felkeresésével Ön a fenti Általános Tájékoztatást és Felhasználási feltételeket visszavonhatatlanul elfogadja. Amennyiben a fent hivatkozottak bármely részével nem ért egyet, úgy az alábbi elfogadó nyilatkozatot NE jelölje be, ez esetben a weboldal használatára Ön nem jogosult. Amennyiben Ön nem a Weboldal fent rögzített céljának megfelelő szándékkal keresi fel a weboldalt vagy egyet nem értése ellenére elfogadja a fentieket és meglátogatja a weboldalt, az Ön számára hiányos, alkalmatlan vagy olyan információhoz férhet hozzá, amelyek megismerésére, illetve felhasználására Ön nem lenne jogosult. Az Iridium Brókerház az ebből eredő semmilyen következményért nem felel.

A Iridium Biztosítási Brókerház Kft. hatályos adatvédelmi tájékoztatóját elérheti itt.