Általános tájékoztatás

A jelen aloldal (weboldal) az Iridium Biztosítási Brókerház Kft. (a továbbiakban: Iridium Brókerház) oldala, a weboldalon található tartalmat az Iridium Brókerház utasításainak megfelelően a weboldal üzemeltetője, a QUANTIS Holding Zrt. tölti fel. Az Iridium Brókerház a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) hatálya alá tartozó közvetítőként, azon belül biztosítási alkuszként működik.
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-294559 cégjegyzékszámon.

A weboldalon található információ a nyilvánosság számára elérhető forrásból származik, emiatt nem minősül hiteles forrásnak. Különösen vonatkozik ez a közzétett dokumentumokra és egyéb adatokra. Az előbbiekkel összefüggésben, azok alapján az Iridium Brókerházzal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető igény, azokért az Iridium Brókerház felelősséget nem vállal. A hitelesnek tekinthető információ forrásának közvetlen elérése érdekében forduljon az adatok, illetve információk közzétételére köteles szervezethez, termékkibocsátóhoz, termékkialakítóhoz, a szükséges tájékoztatás érdekében az Alkusz a segítséget kérésére megadja az Ön részére. A weboldalon közzétett adatok nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelezettségvállalásra ösztönzésnek és közterhekkel összefüggő tanácsadásnak sem, még abban az esetben sem, ha valamely termékkel, eszközzel kapcsolatos dokumentum véleményt nyilvánít, álláspontot vagy várakozást tesz közzé. Bármely, a weboldallal összefüggő döntés hatásait Ön viseli, ezek nem háríthatók át az Iridium Brókerházra.

Az Iridium Brókerház törekszik arra, hogy a közzétételre kerülő anyagok és a felhasznált adatok hiteles és megbízható forrásból származzanak, ezek hitelességéért és naprakészségéért azonban az Iridium Brókerház nem vállal felelősséget. A weboldalon és annak aloldalain közzétett anyagok tájékoztató és figyelemfelkeltő céllal készülnek, ezek az anyagok, hírek, elemzések, interjúk, egyéb dokumentumok a tényeken felül a szerzők objektív és szubjektív értékítéletét, valamint véleményét is tartalmazhatják. Az előbbiekre tekintettel az Iridium Brókerház a weboldalon és annak aloldalain megjelenő anyagokkal, azok tartalmával, esetleges hibáival, hiányosságaival, az azokra alapított bármilyen következtetéssel, döntéssel kapcsolatban semmilyen kárért, sérelemdíjért, kiadásért, költségért, veszteségért felelősséget nem vállal. Ez a weboldal nem szól azoknak, akik olyan országok rezidensei, ahol a weboldal elérése, tartalmának megismerése tiltott. A weboldal ezek teljes tartalma meglátogatásával Ön a fentieket, továbbá a Felhasználási feltételek menüpontban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.